INTERREG IIIA

A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

1. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés  

„Az INTERREG együttműködés, egy az Európai Unió 4 Közösségi Kezdeményezése közül. Az INTERREG kezdeményezéseket – szemben a regionális és egyéb strukturális programokkal – az Európai Bizottság javasolja a Tagállamoknak, mint az egész európai térség fejlesztése és kohéziója szempontjából alapvetően fontos együttműködési területeket. Az Európai Unió meghatároz egy pénzkeretet és kezdeményezések átfogó céljait és prioritásait, amely alapján az előre definiált határ menti és makro-térségeket alkotó EU Tagállamok (az érintett szomszédos nem EU tagállamok támogatásával) közös, részletes javaslatot nyújtanak be az Európai Bizottsághoz (Közösségi Kezdeményezési Programok, CIP). A programok szabályszerű végrehajtásáért és a kezdeményezések céljainak elérésért a Tagállamok által programonként kinevezett/felállított közös Irányító Hatóságok felelősek.

 

Az INTERREG kezdeményezés 3 alapvető – és egymástól elsősorban az együttműködési területében különböző formája:

 

(1) Határ menti együttműködés: INTERREG IIIA

 

 

Az osijeki Ljudevit Gaj Általános Iskola kereste fel intézményünket Pécs. M. J. Város Önkormányzatának segítségével. Olyan iskolával kívántak pályázni, ahol az együttnevelésnek már vannak tapasztalatai.

A projektet közösen írtunk 2005 februárjában. Természetesen az oktatást céloztuk meg az osijeki iskolával és a pécsi partner intézményekkel.

 

A „közös” pályázat sajnos csak félig lett nyertes, mivel az osijeki intézmény nem kapott támogatást. Mi is csak akkor, ha „együttműködési projektté” alakítjuk. Mindez nehéz helyzetet teremtett. Sokat köszönhetünk a horvát és a magyar partnereinknek, akik folyamatosan segítették munkánkat.

 

 

Pályázatunk címe

            „Horvát-magyar együttműködési projekt az esélyegyenlőségért” -

„Képes vagyok rá, akarom, teszem” – (rövid cím)

 

Magyarországi partnereink

 

 

 

Projekt menedzsment

 

Projekt menedzser:                  Kelemenné Peres Judit (tanító, igazgató helyettes)

Szakmai vezető:                       Magvasi Ágnes (tanár, igazgató)

Szakmai asszisztens:                 Garamfalvi Annamária (gyógypedagógus)

Gazdasági vezető:                    Krámosné Pásztor Ilona

Informatikai koordinátor:          Hodosán Tímea

 

A pályázat pénzügyi forrásai:           98.000 €       

 

A projekt időtartama:           24 hónap (2005. 09. 01. - 2007. 08. 31.)

 

A projekt leírása

 

Konvertálható tudás biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulóknak kulcskompetenciáik fejlesztésével, az integrációhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításával.

Mindkét iskola integrációs törekvései tíz éves múltra tekintenek vissza, keresve a lehetőséget egy új iskolamodell kialakítására. Ehhez szemléletváltás, differenciált módszerek, szakmai együttműködés szükséges. Az integrált nevelés bemutatásával, a határon átnyúló intézményi, önkormányzati és partneri együttműködéssel kívánjuk elősegíteni szakmai munkánk eredményességét.

 

Célcsoportjaink

 

A többségi intézmények pedagógusai megismerhessék és alkalmazni tudják a fogyatékkal élő tanulók oktatásának differenciált módszereit. A szülői közösség és a társadalmi környezet megnyerése az integrációnak.

 

Általános célkitűzések

 

Munkaerő piaci esélyteremtés a sajátos nevelési igényű fiatalok foglalkoztatásában horvát‑magyar határ menti együttműködés keretében.

 

Specifikus célkitűzések

 

 

A határon átnyúló hatás

 

Projektünk tevékenységei lehetőséget adnak ahhoz, hogyan lehet az integrációs szemléletmódban a gyakorlati tapasztalatokat visszaforgatni a képzésbe, hogyan adhatják át az intézmények értékeiket, szaktudásukat egymásnak. A projekt hosszútávon hozzájárul a határok közötti oktatási, módszertani és jogi szabályozás harmonizálásához.

 

 

 

Hozzáadott értékek:

 

 

 

A projekt szakaszai, tevékenységei:

 

1. szakasz:      2005. szept.- dec. (Ez a szakasz a Támogatási szerződéskötés késése miatt 2005. decemberében kezdődött..)

Szakmai nap: 2005. nov.:     Osijek

A közös projekt ismertetése az osijeki kollégáknak.

Iskolánk bemutatása.

A sajátos nevelési igényű tanulók törvényi szabályozása Magyarországon.

 

Szakmai nap: 2005. dec.:      Pécs

A szakértői modell és

a fogyatékos tanulók vizsgálati módszereinek tanulmányozása a két partner

intézményben.

 

 

2. szakasz:      2006. jan. – aug.

 

Szakmai nap: 2006. febr.:     Osijek

Az osijeki iskola integrált nevelési modelljének megismerése.

Előadások, bemutató órák.

 

Szakmai nap:           2006. ápr.:      Pécs

A pécsi iskola szakmai munkájának bemutatása:

(tanulási alapkészségek  mérése, fejlesztési tervek készítése, mérési anyag kiértékelése.)

 

 

3. szakasz:       2006. szept. – dec.

 

Szakmai nap: 2006. okt.:      Osijek

Az osijeki integrált oktatás gyakorlatának megismerése.

Előadások, bemutató órák.

 

Szakmai nap: 2006. dec.:      Pécs

A pécsi iskola szakmai munkájának bemutatása:

            (dyslexia-terápia, mozgásterápia, kooperatív tanulásszervezés)

 

 

4. szakasz:       2007. jan. – aug.

 

Szakmai nap: 2007. febr.:     Osijek

Az osijeki iskola szülői klubjának tanulmányozása.

Előadások, bemutatók.

 

Szakmai nap: 2007. ápr.:      Pécs

Web-lap szerkesztése, működtetése.

Projektzáró konferencia.

Módszertani kiadvány szerkesztése. (könyv, CD, DVD)

Pályaorientációs program.

 

A közös projekt lezárását követő tevékenység

 

Aktívan dolgozunk tovább azért, hogy ajánljuk ezt a modellt a többségi általános iskoláknak. Programunk alkalmazása nyitott lesz a határ mindkét oldalán, s szeretnénk, ha az intézmények közötti együttműködés folytatódna évente egy-egy találkozás keretében.

 

.......................................................................................................................................................Kelemenné Peres Judit

...........................................................................................................................................................projektmenedzser