AKTUALITÁSOKSZERETETTEL VÁRJUK A LEENDŐ ELSŐSŐKET ISKOLÁNKBA!Pályázat intézményvezetői megbízás ellátásáraÁltalános iskolai beiratás a 2017-2018-as tanévre


Felvételi a középfokú iskolákban a 2016/2017. tanévben


KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató keresőIskolai ebédbefizetésÓvoda-Iskola Programterve 2016-2017-es tanévKérjük, hogy adója 1%-ával támogassa iskolánk alapítványát!
Kedvezményezett neve: Illyés Gyula Alapítvány
Kedvezményezett adószáma: 18305719-1-02

 

Clock


  Illyés Gyula Általános Iskola
Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat iskolánkba.


Pécs, Málom-hegyi út 1.
Tel: 72/548-010
Fax: 72/548-019
e-mail: illyesiskola@gmail.com

Mottónk: "Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája!." (Szent-Györgyi Albert)

Az Illyés Gyula Általános Iskola a pécsi Rózsadombon található. 2011-ben teljesen felújítva, korszerűsítve vettük ismét birtokunkba. A nyolc évfolyamos intézmény olyan nevelési-oktatási színtér, amelyet minden gyerek, szülő és pedagógus magáénak érez, és szívesen jár ide. Óvoda-iskola programunk biztosítja, hogy a tanító néni a nagycsoportból hozza fel a gyerekeket az első osztályba. A nyelvoktatás már első osztályban kezdődik, lehetőség van angol-német nyelv tanulására. A negyedik évfolyamtól emelt szinten folytatódik az idegen nyelv oktatása heti öt órában. Az informatikaoktatást negyedik évfolyamtól emelt szinten lehet választani. 1-4. évfolyamon iskolaotthonos nevelés folyik, amelyben a két tanító néni - a napi kilenc órát felosztva - tantárgyi, önálló és szabad foglalkozásokkal teszik változatosabbá a diákok iskolában töltött idejét. Alsó tagozaton a szabadidő sávban művészeti, sport, informatikai, KRESZ szakköröket indítunk. Változatos módszerekkel (kooperatív tanulásszervezés, projektoktatás, drámajátékok) és tanulmányi versenyeken való részvétellel biztosítjuk a tehetséges tanulók fejlődését. A tehetséggondozást partnerintézményeinkkel fenntartott szoros együttműködéssel biztosítjuk. (ritmikus sportgimnasztika, kosárlabda, zeneiskola, képzőművészet, tánc). Felső tagozaton folytatódik az emelt angol és informatika oktatása. Korszerű tanulásmódszertani eszközökkel tudatosan készítjük gyermekeinket a továbbtanulásra és pályaválasztásra. A tanulószobai foglalkozásokon biztosítjuk diákjaink számára a lehetőséget az önálló tanulási technikák elsajátítására. A délutáni szabadidős programokon különböző szakközök színesítik tanulóink életét és elősegítik személyiségfejlődésüket. (pl.: sport, képzőművészet, zene, drámajáték, városismeret, informatika, életvitel stb.) Iskolánk 2015-ben ismét elnyerte az Ökoiskola címet, amelynek keretében tudatos környezetvédőkké neveljük gyermekeinket. (szelektív hulladékgyűjtés, iskolai tankert) Pedagógiai programunkban szereplő rendezvények: Halloween-party, Illyés vers-és prózamondó verseny, karácsonyváró, farsang, húsvétváró, gyereknap, DÖK-nap, tanulmányi kirándulás. Jól felkészült, empatikus pedagógusaink nyitottak az újra, befogadók és továbbgondolók. A szakos ellátottságunk maximálisan biztosított. A tanítóink, tanáraink, gyógypedagógusaink, logopédus, pedagógiai asszisztens összehangolt munkájukkal a gyermeket tartja a legfontosabbnak. A lemaradókat segítik, a tehetségeket továbblendítik. Intézményünk 2013. november 15-én az országban egyedülálló módon a "Meseiskola" címet elnyerte, amely az iskola falainak díszítésén kívül nagy lehetőséget biztosít a mesék és drámajátékokon keresztül az egyéniség kibontakoztatására. Nekünk fontos a gyerekek, szülők, munkatársak együttműködése, a jó hangulat megteremtése, a következetesség betartása. Az Illyés Gyula Általános Iskolában kikerülő diákok bárhol megállják helyüket a világon!

László Valéria igazgató

Kedves Szülők!


Változások történtek a gyermekek ebédeltetésének rendszerében.

A gyermekeknek az étteremben -ellenőrzés céljából- az étkezés előtt diákigazolványukat fel kell mutatni az új kártyaleolvasó rendszerben.

Ezért kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy gyermekük a diákigazolványát minden nap hozza magával az iskolába.

Megértésüket köszönjük!

Április hónapra ebédbefizetés lesz 2017. április 10-én, itt az iskolában a megszokott helyen a földszinten a porta mellett lévő stúdióban.

Az elszámolóház részéről Dara Ágnes(06-30/845-6732) szedi az ebédpénzt.
Időpontja: 7.30 - 15.30
Ebédidő: 11.30 - 12.00

22 nap:

Napközi 100 % = 11.175.- Ft
Napközi 50 % = 5.590.- Ft
Menza 100 % = 7.545.- Ft
Menza 50 % = 3.770.- Ft

2016 - 2017 tanév


Csengetési rend
1.  7.45 -   8.30
2.  8.45 -   9.30
3.  9.40 - 10.25
4.  10.40 - 11.25
5.  11.35 - 12.20
6.  12.30 - 13.15
7.  13.25 - 14.10
8.  14.15 - 15.00
9.  15.05 - 15.50


Ügyelet

Reggeli ügyelet: 6.45-7.45 óráig
Délutáni ügyelet: 16.00-17.00 óráig

Fakultatív hitoktatás

A és B hét hétfő 9. óra

Szülői értekezletek


  • 2016. szeptember 13.: Alsó - felső tagozat
  • 2016. november 8.: Pályaválasztási szülői értekezlet
  • 2017. február 7.: Alsó - felső tagozat
  • 2017. május 2.: Alsó - felső tagozat

Fogadó órák


  • 2016. december 6.: Alsó - felső tagozat
  • 2017. április 4.: Alsó - felső tagozat

Kedves Szülők!


Változások történtek a gyermekek ebédeltetésének rendszerében.

A gyermekeknek az étteremben -ellenőrzés céljából- az étkezés előtt diákigazolványukat fel kell mutatni az új kártyaleolvasó rendszerben.

Ezért kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy gyermekük a diákigazolványát minden nap hozza magával az iskolába.

Megértésüket köszönjük!